Centrum Ortopedyczno- Protetyczne Emil Chojnowski
realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich
„Internacjonalizacja działalności Centrum Ortopedyczno- Protetycznego Emil Chojnowski poprzez wdrożenie modelu biznesowego”.

Celem projektu jest rozszerzenie procesów internacjonalizacji w przedsiębiorstwie, co będzie skutkowało wejściem na rynek francuski oraz niemiecki, uzyskanie oraz systematyczne zwiększanie przychodów ze sprzedaży eksportowej, pozyskanie partnerów biznesowych oraz promocję marki na rynkach docelowych.

Koszt kwalifikowalny: 458 100,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 389 385,00 PLN