PROTETYKA

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

BUTY ORTOPEDYCZNE

ART. PRZECIWODLEŻYNOWE

KULE ORAZ BALKONIKI

ORTEZY, GORSETY

WÓZKI INWALIDZKIE

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Skąd pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny

Proces regeneracji oraz poprawa kondycji ruchowej osób niepełnosprawnych jest bardzo długi i żmudny. W przypadku ograniczenia oraz braku możliwości ruchu poza miejscem zamieszkania pomóc mogą sprzęty rehabilitacyjne.

Jeżeli jesteś zainteresowany pozyskaniem dofinansowania na artykuły rehabilitacyjne w warunkach domowych, tj.: rowerki stacjonarne i trzykołowe, bieżnie, orbitreki, rotory kończyn górnych i dolnych (oporowe i elektryczne z ruchem biernym), aparaty do drenażu limfatycznego, materace do ćwiczeń, łóżka rehabilitacyjne lub ortopedyczne, piłki, rollery, dyski sensomotoryczne, drabinki do ćwiczeń, lampy solux, poduszki, kliny, trenażery równowagi, to skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści pomogą dobrać odpowiedni sprzęt i załatwić formalności związane z uzyskaniem dofinansowania.

dofinansowanie do sprzetu rehabilitacyjnego

Skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci w pozyskaniu dofinansowania

Wojtek

Wojtek

Konsultant

Maria

Maria

Konsultant

Jakie dofinansowanie można pozyskać

Dofinansowanie PCPR/ MOPR do sprzętu rehabilitacyjnego

W przypadku sprzętu, którego koszty nie zostały w całości pokryte ze środków NFZ, mogą Państwo starać się o dofinansowanie brakującej kwoty w ramach funduszy Centrów Pomocy Rodzinie (wojewódzkich lub powiatowych, w zależności od miejsca zamieszkania PCPR/MOPR).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  • spełniają kryterium dochodowe:

– przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie ,

– przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 65% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

Potrzebne dokumenty:

  • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności (ksero),
  • oferta lub faktura proforma dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
  • kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny

Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

Termin składania wniosków:

  • PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania

Wszystkie dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

  1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginału dokumentu.

Kontakt z naszą firmą

Jak się skontaktować z Centrum.

Dane teleadresowe

ul. Ryska 1 bud. E, 15-008 Białystok

w

Przedstawiciele handlowi

+48 500 600 296, +48 500 600 896

Biuro

+48 500 595 947

w

Pracownia protetyczno - ortotyczna

+48 697 855 455, +48 790 520 570