PROTETYKA

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

BUTY ORTOPEDYCZNE

ART. PRZECIWODLEŻYNOWE

KULE ORAZ BALKONIKI

ORTEZY, GORSETY

WÓZKI INWALIDZKIE

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Skąd pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na laptop, tablet, telefon

Dla osób z ograniczeniem ruchowym dostęp do Internetu oraz sprzętu elektronicznego, często jest jedynym oknem na świat. Wśród wielu wydatków jakie ponoszą osoby obciążone różnego typu schorzeniami zakup tabletu, czy laptopa jest niejednokrotnie wydatkiem przekraczającym ich możliwości finansowe. Doposażenie i dostosowanie sprzętu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami, jest o wiele droższe od standardowych urządzeń peryferyjnych, czyli urządzenia zastępujące mysz komputera, urządzenia do sterowania wzrokiem, klawiatury specjalistyczne, komunikatory. Aby pokonać bariery ruchowe, ale też i finasowe skorzystaj z dofinansowania! Skontaktuj się z naszymi konsultantami, którzy krok po kroku przeprowadzą Cię przez całą drogę do uzuskania dofinansowania. Dobiorą i skonfigurują odpowiedni sprzęt dostosowany do Twoich potrzeb. 

dofinansowanie do zakupu laptopa dla niepelnosprawnych

Skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci w pozyskaniu dofinansowania

Wojtek

Wojtek

Konsultant

Maria

Maria

Konsultant

Dofinansowane Aktywny Samorząd

Dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup sprzętu elektronicznego:

 

 • posiada znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunkcję obu kończyn górnych lub narządu wzroku,
 • jest  w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony

  lub

  • posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcja narządu wzroku,
  • jest w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony

  lub

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dysfunkcję narządu słuchu,
  • jest  w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub jest zatrudniony.

Potrzebne dokumenty:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
 • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

 • Maksymalna kwota dofinansowania: do 7000 zł.

  Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Termin składania wniosków:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023

Wszystkie dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginału dokumentu.

Jak zalogować się do systemu SOW

Kontakt z naszą firmą

Jak się skontaktować z Centrum.

Dane teleadresowe

ul. Ryska 1 bud. E, 15-008 Białystok

w

Przedstawiciele handlowi

+48 500 600 296, +48 500 600 896

Biuro

+48 500 595 947

w

Pracownia protetyczno - ortotyczna

+48 697 855 455, +48 790 520 570