PROTETYKA

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

BUTY ORTOPEDYCZNE

ART. PRZECIWODLEŻYNOWE

KULE ORAZ BALKONIKI

ORTEZY, GORSETY

WÓZKI INWALIDZKIE

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Skąd pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie, refundacja protez górnych i dolnych kończyn

Nadal możesz realizować swoje pasje! Amputacja zmieni Twoje dotychczasowe życie, ale w jakim stopniu je zmieni, zależy tylko od Ciebie. Abyś powrócił do aktywności, ważne jest zrozumienie i zaakceptowanie nowej sytuacji – przy wsparciu specjalistów i bliskich. Dlatego aktywne uczestniczenie w procesie rehabilitacji i uczenie się życia z protezą będzie Twoim celem. Ograniczenia związane z amputacją można pokonać! My Ci w tym pomożemy!
Pomożemy też uzyskać finansowanie oraz dobierzemy odpowiednie komponenty protezy, tak by była ona wygoda w użytkowaniu oraz pozwalała realizować Twoje pasje. Skontaktuj się z nami!
codzienne życie z protezą

Skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci w pozyskaniu dofinansowania

Julia

Julia

Konsultant

Grzegorz

Grzegorz

Konsultant

Dofinansowane Aktywny Samorząd

Dofinansowanie do protez górnych i dolnych kończyn

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup wózka elektrycznego:

 • posiada stopień niepełnosprawności,
 • ma potwierdzoną opinią eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) stabilność procesu chorobowego,
 • ma potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

  Potrzebne dokumenty:

  • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
  • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
  • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
  • zaświadczenie lekarskie (specjalista),
  • dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
  • fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny
  • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
  • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

  Wszystkie dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

  1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
  2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

  Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginału dokumentu.

  Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

  • dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
  • w zakresie ręki – 13.200 zł,
  • przedramienia – 28.600 zł,
  • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
  • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
  • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
  • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,
  • z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),
  • dla refundacji kosztów dojazdu na spotkanie z ekspertem PFRON – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł.

    Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

    Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi

    Termin składania wniosków:

    • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023
    • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023

    Refundacja NFZ

    Dofinansowanie do protez górnych i dolnych kończyn

    Kto może ubiegać się o dofinansowanie na protezy kończyn:

    • Osoby objęte ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym ZUS.

    Potrzebne dokumenty:

    • zlecenie od lekarza specjalisty ( lekarz specjalista może wystawić zlecenia do kwoty 1700 lub 3000 zł, pozwala to na zakup wózka specjalnego lub aktywnego ze stopów lekkich ).
    • zlecenie od lekarza rodzinnego ( lekarz rodzinny może wystawić zlecenia do kwoty 600 zł ).

    Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

    Termin składania wniosków:

    • Bezterminowo

    Dofinansowanie PCPR/MOPS

    Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego aktywnego, specjalnego

    W przypadku sprzętu, którego koszty nie zostały w całości pokryte ze środków NFZ, mogą Państwo starać się o dofinansowanie brakującej kwoty w ramach funduszy Centrów Pomocy Rodzinie (wojewódzkich lub powiatowych, w zależności od miejsca zamieszkania PCPR/MOPR).

    Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup wóżka inwalidzkiego:

    • posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
    • spełniają kryterium dochodowe:

    – przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 50% kwoty przeciętnego wynagrodzenia na osobę w rodzinie ,

    – przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 65% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

    Potrzebne dokumenty:

    • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności (ksero),
    • oferta lub faktura proforma dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
    • kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem) zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny

    Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

    Termin składania wniosków:

    • PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania

    Wszystkie dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

    1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
    2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

    Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginału dokumentu.

    Jak zalogować się do systemu SOW

    Kontakt z naszą firmą

    Jak się skontaktować z Centrum.

    Dane teleadresowe

    ul. Ryska 1 bud. E, 15-008 Białystok

    w

    Przedstawiciele handlowi

    +48 500 600 296, +48 500 600 896

    Biuro

    +48 500 595 947

    w

    Pracownia protetyczno - ortotyczna

    +48 697 855 455, +48 790 520 570