PROTETYKA

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

BUTY ORTOPEDYCZNE

ART. PRZECIWODLEŻYNOWE

KULE ORAZ BALKONIKI

ORTEZY, GORSETY

WÓZKI INWALIDZKIE

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Skąd pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na likwidowanie barier architektonicznych

Osoby niepełnosprawne na co dzień borykają się z wieloma ograniczeniami. Jednym z nich są bariery architektoniczne, nie tylko w miejscach publicznych, ale też we własnym otoczeniu. Brak windy, wąskie drzwi, wysokie blaty, skutecznie utrudniają codzienne funkcjonowanie. Dlatego warto ułatwić sobie życie i sięgnąć po dofinansowanie na likwidowanie barier architektonicznych. Jeżeli nie wiesz jak to zrobić, skontaktuj się z naszymi specjalistami, którzy krok po kroku przeprowadzą Cię przez wszystkie procedury. Dzięki takiemu dofinansowaniu możesz sfinansować: budowę pochylni, zakup dźwigu osobowego, zakup podnośnika, montaż poręczy w ciągach komunikacyjnych, montaż uchwytów, wymiana drzwi, itp.

dostosowanie domu dla niepelnosprawnego

Skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci w pozyskaniu dofinansowania

Wojtek

Wojtek

Konsultant

Maria

Maria

Konsultant

Dofinansowanie PCPR/MOPS

Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

W przypadku Na sprzęt, którego koszty nie zostały w całości pokryte ze środków NFZ, mogą Państwo starać się o dofinansowanie brakującej kwoty w ramach funduszy Centrów Pomocy Rodzinie (wojewódzkich lub powiatowych, w zależności od miejsca zamieszkania).

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego:

 • ma znaczny, umiarkowany lub lekki stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia,
 • ma trudności w poruszaniu się,
 • posiada nieruchomości lub użytkuje wieczyście nieruchomości. Jeśli wnioskodawca nie jest właścicielem nieruchomości – niezbędna jest zgoda właściciela lokalu na wykonanie prac budowlanych/remontowych służących usunięciu tych barier.

Potrzebne dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub jego odpowiednik,
 • oświadczenie o wysokości dochodów i liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • udokumentowaną informację o innych źródłach finansowania zadania,
 • pozostałe załączniki określone przez miejscowy powiat.

Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

 • Maksymalna kwota dofinansowania wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  Udział własny wnioskodawcy to minimum 5% kosztów przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków:

 • Bezterminowo

Wszystkie dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwania do okazania oryginału dokumentu.

Kontakt z naszą firmą

Jak się skontaktować z Centrum.

Dane teleadresowe

ul. Ryska 1 bud. E, 15-008 Białystok

w

Przedstawiciele handlowi

+48 500 600 296, +48 500 600 896

Biuro

+48 500 595 947

w

Pracownia protetyczno - ortotyczna

+48 697 855 455, +48 790 520 570