PROTETYKA

WKŁADKI ORTOPEDYCZNE

BUTY ORTOPEDYCZNE

ART. PRZECIWODLEŻYNOWE

KULE ORAZ BALKONIKI

ORTEZY, GORSETY

WÓZKI INWALIDZKIE

SPRZĘT REHABILITACYJNY

Skąd pozyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie na dostosowanie samochodu dla niepełnosprawnych

Odpowiednie doposażenie samochodu sprawi, że korzystanie z auta stanie się możliwe dla każdej osoby z niepełnosprawnościami, a nawet usamodzielni niektóre osoby. Przystosowanie pojazdu dla ludzi z fizycznymi ograniczeniami bywa jednak kosztowne. Wiele osób rezyguje z mobilności ze względu na koszty doposażenia, nie wiedząc o możliwościach dofinansowania lub rezygnując z dofinansowania ze względu zawiłości formalnych.

Jeżeli chcesz być bardziej mobilny, dowiedzieć się wiećej o możliwości finansowanaia zakupu doposażenia do auta, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci w przystępny sposób przedstawią możliwe dla Ciebie formy dofinansowania, pomogą wypełnić i zebrać niezbędne dokumenty.

dostosowanie samochodu do potrzeb niepelnosprawnego

Skontaktuj się z nami!

Pomożemy Ci w pozyskaniu dofinansowania

Wojtek

Wojtek

Konsultant

Maria

Maria

Konsultant

Dofinansowane Aktywny Samorząd

Dofinansowanie na dostosowanie samochodu na potrzeby osoby niepełnosprawnej

Kto może ubiegać się o dofinansowanie na dostosowanie samochodu

 • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 r. ż. oraz
 • niepełnosprawność narządu ruchu,
  bez względu na wiek – ale osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (kobiety do 60 roku życia, mężczyźni do 65 roku życia) tylko jeśli są zatrudnione.

Potrzebne dokumenty:

 • swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności,
 • akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 • dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 • fakultatywnie: zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R,
 • fakultatywnie: ofertę cenową,
 • fakultatywnie: opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z aktywności,
 • fakultatywnie: dokument potwierdzający zatrudnienie (w tym wolontariat trwający co najmniej 6 miesięcy) w przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny.

5Jaką kwotę dofinansowania możesz uzyskać:

 • do 10.000 zł z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,

Decyzję o wysokości dofinansowania podejmuje realizator na podstawie oceny wniosku, dlatego bardzo ważne jest uzasadnienie potrzeby zakupu.

Udział własny wnioskodawcy: co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usług

Termin składania wniosków:

 • Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków: 01.03.2023
 • Termin zakończenia przyjmowania wniosków: 31.08.2023

Wszystkie dokumenty dokumenty dołączasz do wniosku w formie:

 1. skanu – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),
 2. kopii – w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale.

Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać cię do okazania oryginału dokumentu.

Kontakt z naszą firmą

Jak się skontaktować z Centrum.

Dane teleadresowe

ul. Ryska 1 bud. E, 15-008 Białystok

w

Przedstawiciele handlowi

+48 500 600 296, +48 500 600 896

Biuro

+48 500 595 947

w

Pracownia protetyczno - ortotyczna

+48 697 855 455, +48 790 520 570