Blog

REGULAMIN OFERTY „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ”

 

REGULAMIN OFERTY „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ”

 

1 § Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem oferty „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” jest Centrum Ortopedyczno-Protetyczne Emil Chojnowski, ul. Stary Rynek 2 , 15-130, Białystok NIP: 542-274-16-26
 2. Oferta jest udostępniona w punktach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego oraz na funpage Centrum Ortopedyczno-Protetycznego na Facebook.
 3. Oferta nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowana przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Oferta jest wyszczególniona na stronie: facebook.com/centrumortopedycznoprotetyczne zwanej dalej “Fanpage”)
 5. Regulamin promocji zamieszczony jest na stronie: https://www.facebook.com/ortopedyka.eu/

 

2 § Warunki korzystania z oferty

 

 1. Oferta „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” jest skierowana do wszystkich osób i nie posiada ograniczenia ilościowego.
 2. „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” można zrealizować na dowolny produkt bądź usługę oferowaną w Centrum Ortopedyczno-Protetycznym Emil Chojnowski.
 3. Czas trwania oferty to:12.2019 – 31.05.2020.
 4. Oferta „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” powinna być zrealizowany w całości. Organizator nie wydaje reszty z Voucherów.
 5. W przypadku tańszego towaru bądź usługi należy dobrać do niej towar lub usługę, która dopełni kwotę Vouchera.
 6. W przypadku tańszego towaru lub usługi i niewyrównania kosztu jego ekwiwalentu, pozostała część Vouchera przepada.
 7. Istnieje możliwość zakupu droższego towaru lub usługi niż kwota Vouchera, jednak różnica jest pokrywana z środków własnych klientów.
 8. W przypadku niezrealizowania oferty „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” w regulaminowym terminie, Voucher traci ważność a co za tym idzie, nie będzie możliwy do zrealizowania w wszystkich punktach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego.

 

3 § Szczegóły oferty „VOUCHER PODARUNKOWY MIKOŁAJKI 2019”

 

 1. Oferta „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” jest realizowana tylko w dniach sprecyzowanym w punkcie 3 – paragrafu Warunki korzystania z oferty.
 2. Oferta obowiązuje w wszystkich oddziałach Centrum Ortopedyczno-Protetycznego Emil Chojnowski.
 3. W przypadku realizacji Vouchera na jedną z usług w Centrum Ortopedyczno-Protetycznego, prosimy uprzednio skontaktować się obsługą sklepu czy pracowni, celem umówienia konkretnego terminu wykonania usługi.

 

4 § Reklamacje

 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące oferty „VOUCHER PODARUNKOWY 100 ZŁ” klienci winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania oferty oraz maksymalnie 3 miesiące od chwili zakończenia danej oferty.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, nr dowodu zakupu oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

5 § Postanowienia końcowe

 

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jej trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*