Przykład ciekawego rozwiązania

Przykład ciekawego rozwiązania nadbudowy kończyny z tuleją zabezpieczającą staw rzekomy podudzia.